İletişim
 1. WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

FUZUL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  (“Fuzul Holding”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz.

 

1.AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Fuzul Holding, kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kişisel Veriler, Fuzul Holding tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu FUZUL HOLDİNG A.Ş.’dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: Başakşehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cd. 423. Sokak Olimpa Rezidans Kat 1 Başakşehir/İstanbul

Telefon: 444 63 13 | Mail adresi: kvkk@Fuzul Holding.com |KEP adresi:  fuzultasarruf@hs01.kep.tr

 

3.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Fuzul Holding’e e-Şube, web sitesi gibi dijital kanallardan ulaştığınızda, Ad, soyadı, cinsiyet, telefon numarası, il-ilçe, e-posta, meslek, IP adresi, reklam mecrası, çağrı merkezi görüşme kayıtları, e-Şube müşteri yazışmaları kişisel verilerinizi; 

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,


amaçlarıyla işliyoruz. Herhangi bir hizmet alımı gerçekleştirmeseniz de Fuzul Holding’in elektronik ticari ileti göndermesine onay vererek, kampanya ve fırsatlarımızla ilgili olarak SMS ya da e-posta almaya devam edebilirsiniz.

 

Fuzul Holding şubelerini fiziksel olarak ziyaret ettiyseniz, müşteri temsilcisi aracılığıyla Ad, soyadı, cinsiyet, telefon numarası, il-ilçe, e-posta, meslek kişisel verilerinizi ve eğer çağrı merkeziyle görüşme yaptıysanız görüşme kayıtlarınızı topluyor ve yukarıda sayılan amaçlarla işliyoruz. 

Şubelerimizde bulunan güvenlik kameralarıyla elde edilen güvenlik kamera kayıtları;

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, amaçlarıyla işlenmektedir.


Şubelerimize ziyaretiniz sırasında wi-fi bağlantısı sağladıysanız bağlanan cihazınızın IMEI numarası ve internet log kayıtlarına ilişkin verileriniz;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, amacıyla işlenmektedir.


 Fuzul Holding’in sunduğu ürün ya da hizmetlerden faydalanmaya karar vermeniz halinde, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Operasyon ve Satış Departmanları’na iletilmekte ve bu süreçte ayrıca tarafınıza ait kimlik fotokopisi, banka hesap bilgileri, fotoğraf bilgileri talep edilmektedir. Sözleşme imzalayacak olmanız nedeniyle İmza veriniz işlenmekte ve Fuzul Holding bünyesinde sizi tanımlayan müşteri bilgileri oluşturulmaktadır. Bu süreçte eşinizin rızasına ihtiyaç duyulan haller olması halinde, eşin adı, soyadı, imzası gibi kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu veriler;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, 
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  
 • Mal / Hizmet Satış ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Talep / Şikayetlerin Takibi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Talep etmiş olduğunuz ürün ya da hizmetlerin size en iyi şekilde sunulabilmesi için yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizden gerekli olan kimlik, iletişim ve finans bilgileri Teslimat departmanımıza aktarılmaktadır. Bu departman tarafından ayrıca Findex raporu, maaş bordrosu, tapu bilgileri, ipotek belgesi, vergi levhası, kefil eşinin yazılı onay beyanı gibi kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir.

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, 
 • Mal / Hizmet Teslimat Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Muhasebe ve Finans departmanlarımız tarafından ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, banka hesap bilgileri, ödeme tutarları, faturalar, imza kişisel verileriniz;

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,   
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • Yetkili kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Fuzul Holding ile ilgili süreçlerinizi internet üzerinden yürütebildiğiniz “Online İşlemler” hizmetinden faydalanmanız halinde, e-posta ve şifre kişisel verileriniz kimliğiniz tespit edilebilmesi için, işlem güvenliğinizin sağlanması amacıyla işlenmektedir. “Online İşlemler” hizmeti kapsamında borç görüntüleme, ödeme yapma, durum görüntüleme gibi imkanlar söz konusu olduğundan bunlara ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir. Fuzul Holding, “Online İşlemler” üzerinden gerçekleştirilen ödemeler için dış kaynak hizmetlerden faydalanmaktadır ve müşterilerinin kredi kartı bilgilerini işlememektedir. 

Herhangi bir hukuki uyuşmazlık oluşması halinde, uyuşmazlıkla ilgili olarak kişisel verileriniz Hukuk bölümümüze aktarılmaktadır. Hukuk departmanımızda bu veriler ve uyuşmazlığa ilişkin mahkeme bilgisi, dosya bilgisi, icra bilgisi vb. hukuki işlem verileriniz

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Fuzul Holding’e hangi yolla ulaşmış olursanız olun, hizmet alın ya da almayın, dijital ortamda işlenen kişisel verileriniz Bilgi İşlem departmanımız tarafından;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,   
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Sağlanması, 
 • Veri İşleme Faaliyetlerinin Güvenliğinin Temini, 
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yukarıda da açıklandığı üzere Fuzul Holding bünyesindeki birimler ile paylaşılabilecektir. Açık rızanızın olması kaydıyla kişisel verileriniz kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması ve kampanyalarının duyurulması amacıyla Fuzul Holding’in de içinde olduğu grup şirketlere ve bu şirketlerin hissedar olduğu diğer şirketlere aktarılabilir ve aktarım yapılan bu şirketler burada belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere tarafınızla iletişim kurabileceklerdir.

 

Kişisel Verilerin Fuzul Holding ile aranızda kurulmuş sözleşmenin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ya da Fuzul Holding’in faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu kurumlar, çağrı merkezleri, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, anlaşmalı reklam ajanslarına, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, Avukatlar veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

Kişisel verileriniz Fuzul Holding bünyesindeki birimlere ya da yukarıda sayılan üçüncü kişilere aktarılırken, gereken tüm teknik ve idari tedbirler Fuzul Holding tarafından alınmaktadır.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

5.1.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi:

Fuzul Holding kişisel verilerinizi; fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik, çevrimiçi ya da çevrimdışı ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplamaktadır. 

 

Şirketimiz tesislerini fiziksel olarak ziyaret etmeniz halinde, işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatimiz gereği, işyeri binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görüntüleriniz otomatik olarak işlenmektedir. Ziyaretiniz esnasında wifi bağlantısı sağlamanız halinde, bağlanan cihazınızın IMEI numarası ve internet log kayıtlarına ilişkin verileriniz elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 

5.2.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplerden birine veya birkaçına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve aktarılmaktadır:

 • Açık rızanınız bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fuzul Holding ile sözleşmenizin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Fuzul Holding’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fuzul Holding’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Fuzul Holding’e başvurarak iletmeniz durumunda talepleriniz Fuzul Holding tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi ve kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için internet sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve tevsik edici belgelerle ile bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile “Başakşehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. Olimpa Rezidans No:8 Kat:1 Başakşehir – İstanbul adresine gönderebilir veya fuzulgayrimenkul@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 1. KVKK TALEP FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,  

- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, 

- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya 

- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
 • Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

İletişim:

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Adres: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) No:28/A Fatih/İstanbul

Telefon: 444 63 13 | Mail adresi: kvkk@Fuzul Holding.com |KEP adresi:  fuzulgayrimenkul@hs01.kep.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Kişi Başvuru Formu

1. İlgili Kişi Bilgileri

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. 


 İsim – Soy isim


 :

 

 


 T.C. Kimlik Numarası | Pasaport Numarası


 :

 

 


 Tebligata Esas Yerleşim Adresi


 :

 

 


 Cep Telefonu


 :

 

 


 E-posta Adresi


 :

 

 

2. Kurumumuz ile İlişkiniz

Kurumumuz ile İlişkiniz

:

Müşteri

Çalışan

Çalışan Adayı

Diğer

 

 

 

 

3. Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Yanıtın ikinci bölümünde sağlamış olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

 

Yanıtın ikinci bölümünde sağlamış olduğum adrese yazılı gönderilmesini istiyorum.

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kurumunuza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Kurumunuzun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi                       :

İmza                            :

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş., başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


 

 

 1. E-POSTA ALTI GENEL UYARI METNİ

 

 

 

Bu e-posta ve ekleri, e-postada gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizli olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında kişisel veriler içerebilmektedir. Bu e-posta ve eklerinin tarafınıza gönderim amacı ile orantılı olarak kullanılması adı geçen düzenlemeler gereği bir zorunluluktur. E-postanın içermekte olduğu Gizli Bilgiler ve Kişisel Veriler, gönderim amacı dışında kullanılmamalı, çoğaltılmamalı, arşivlenmemeli, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamalıdır. Gizli Bilgiler ve Kişisel Veriler, gönderim amaçları yerine getirildiğinde imha edilmelidir. Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde lütfen bu e-postanın içeriğini kopyalamadan veya başkaca kişilere ifşa etmeden derhal bu e-postanın göndericisi ile irtibata geçiniz.

 

 

This e-mail and any attachments are private and confidential to the person (s) specified in the e-mail may contain personel data within the scope of the Personel Data Protection Law No 6698 and the European Union General Data Protection Regulation (“GDPR”) of 25 May 2018. It is a legal obligation to use these e-mails and including attachments in proportion to the purpose of sending them to you. Confidential Information and Personal Data contained in the e-mail must not be used, reproduced, archived or transferred to third parties without the approval of the relevant person and our company. Confidential Information and Personal Data must be destroyed when the purpose of sending is realized. It is your responsibility to ensure the security of Confidential Information and Personal Data and our company is not responsible for any violation. If this e-mail has not been addressed to you, please do not copy or otherwise disclose its content to any other person and contact the sender immediately.